نویسنده = فاطمه مهدیزاده سراج
تعداد مقالات: 3
1. روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ

دوره 7، شماره 12، دی 1395

اصغر محمدمرادی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ حجت اله عبدی اردکانی؛ آتس سا امیر کبیریان


3. اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1392

رزا وکیلی نژاد؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سید مجید مفیدی شمیرانی