بررسی رابطه تئوری ترجیحات محیطی و نظم بلوک‌های شهری 	نمونه موردی: محله‌های خانه اصفهان و مرداویج شهر اصفهان
1. بررسی رابطه تئوری ترجیحات محیطی و نظم بلوک‌های شهری نمونه موردی: محله‌های خانه اصفهان و مرداویج شهر اصفهان

محمد مسعود؛ محمود قلعه نویی؛ محمود شکوهی

دوره 8، شماره 14 ، دی 1396، ، صفحه 125-136

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62069

چکیده
  تئوری ترجیحات محیطی، یکی از تئوری‌های پایه در روانشناسیمحیطیاست که تاکنون پژوهش‌های زیادی براساس آن انجام شده است. آنچه که تاکنون بر اساس این تئوری رایج بوده، بررسی متغیرهای آن به عنوان معانی صریح ...  بیشتر
ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)
2. ارزیابی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی پیاده راه خیام، شهر ارومیه)

محمود قلعه نویی؛ نسرین محسن حقیقی

دوره 7، شماره 12 ، دی 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62035

چکیده
  صوت و منظر صوتی به عنوان محرک های احساس هستند که کیفیت فضاهای شهری را تحت الشعاع قرار می دهند. صوت به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از اتمسفر شهری بر رفتار عابران، انتخاب فضا برای ماندن یا عبور، ادراک عابران ...  بیشتر
ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگری شهری در خیابان شریعتی کرمان
3. ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگری شهری در خیابان شریعتی کرمان

محمود قلعه نویی؛ مریم بهرامی

دوره 5، شماره 7 ، دی 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61980

چکیده
  فضاهای شهری به عنوان بستر گردشگری شهری دارای اهمیت فراوان هستند؛ جایی که افراد در آن با دیگران وارد تعامل می شوند. اما امروزه فقدان ارتباطات اجتماعی منفعل در فضاهای شهری، نشان از زوال زندگی شهری و اجتماعی ...  بیشتر