نویسنده = راضیه لبیب زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل‌های تبیین‌گر طراحی معماری به منظور ارتقاء جایگاه محتوا در آنها

دوره 8، شماره 14، دی 1396، صفحه 17-31

راضیه لبیب زاده؛ مهدی حمزه نژاد؛ محمدعلی خان محمدی