نویسنده = فریبرز کریمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رویکردهای تأثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند

دوره 7، شماره 11، دی 1395

10.30475/isau.2017.62019

فریبرز کریمی؛ محمود گلابچی؛ محمدرضا حافظی؛ کتایون تقی زاده