نویسنده = هانیه صنایعیان
1. ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ایبر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1398

مهسا قدیری مقدم؛ حجت اله رشید کلویر؛ وحید وزیری؛ هانیه صنایعیان