نویسنده = هانیه صنایعیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ای) بر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-36

مهسا قدیری مقدم؛ حجت اله رشید کلویر؛ وحید وزیری؛ هانیه صنایعیان