نویسنده = یاسر قلی پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 8، شماره 13، دی 1396، صفحه 209-227

سید علی حسینی؛ یاسر قلی پور؛ اعظم مظفری