کلیدواژه‌ها = خوانایی
تعداد مقالات: 2
1. نقش خوانایی فضای باز بر ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-156

قاسم مطلبی؛ اسماعیل ضرغامی؛ پوریا سعادتی وقار