کلیدواژه‌ها = معماری و شهرسازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مطالعه معماری و شهرسازی آوه در دورة ایلخانیان

دوره 5، شماره 8، دی 1393

آرش لشکری؛ اکبر شریفی نیا؛ سمیه مهاجروطن