کلیدواژه‌ها = مندی،کیفیّت مجتمع مسکونی، مسکن مهر، شهرکوهدشت
تعداد مقالات: 1