کلیدواژه‌ها = کیفیت کالبدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رضایت مندی ساکنان مسکن مهر تهران مبتنی بر معیارهای کالبدی و منظری

دوره 8، شماره 13، دی 1396، صفحه 15-21

محمد صادق طاهر طلوع دل؛ سمیه پورباقر؛ لیلا مهدوی