کلیدواژه‌ها = معماری
تعداد مقالات: 8
1. ارائه تعریفی جامع از معماری در بررسی مجموعه های صنعتی با نگرش سیستمی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-93

جواد گودینی؛ محسن وفامهر


2. جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-111

فریبا البرزی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام


3. مطالعه­ی تطبیقی معماری و سینما با رویکرد آموزش معماری به کمک فیلم

دوره 8، شماره 14، دی 1396، صفحه 157-172

امیر سرابی؛ صلاح الدین مولانایی


4. اصولی برای معماری فضاهای آموزشی مبتنی بر تعریف انسان و معماری از منظر اسلام

دوره 6، شماره 10، دی 1394

عبدالحمید نقره کار؛ سمانه تقدیر؛ صدیقه معین مهر


7. حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1392

علی نمازیان؛ فاطمه قارونی