کلیدواژه‌ها = بناهای تاریخی- مذهبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حس تعلق به مکان در بناهای مذهبی-تاریخی در راستای افزایش تعامل ساکنین محله با بنا (نمونه موردی: مسجد جامع اصفهان)

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-100

نسیم السادات نکویی زهرایی؛ کورش مومنی؛ کورش عطاریان