بررسی رضایت مندی ساکنان مسکن مهر تهران مبتنی بر معیارهای کالبدی و منظری
1. بررسی رضایت مندی ساکنان مسکن مهر تهران مبتنی بر معیارهای کالبدی و منظری

محمد صادق طاهر طلوع دل؛ سمیه پورباقر؛ لیلا مهدوی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 15-21

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62044

چکیده
  مشکل کمبود مسکن از جمله مشکلات پیش آمده پس از انقلاب صنعتی بود، ازاین رو در کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای درحال توسعه، سیاستهای متنوعی برای تأمین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد ارائه شد. در کشور ...  بیشتر
روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری
2. روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری

یوسف گرجی مهلبانی؛ سیدجواد هاشمی فشارکی؛ مجتبی فرهمندیان

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.62012

چکیده
  توسعه صنعتی و رشد روزافزون نیازها در جوامع انسانی، تنوع ساختمان ها و رشته های تخصصی مرتبط با معماری را نیز افزایش داده است. حجم بالای دانش میان رشته ای و تخصص های غیرمرتبط با معماری در ساختمان ها و مجموعه ...  بیشتر
دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
3. دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

مهدی خاک زند؛ کوروش آقابزرگی؛ محمدرضا کدخدا

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2015.61985

چکیده
  کودکان کم توان ذهنی به لحاظ جسمانی، عقلانی، رفتاری و اجتماعی تفاوت قابل ملاحظه ای با سایرکودکان دارند . هدف از پژوهش حاضر، شناخت و بررسی عواملی است که موجب کیفیتی ویژه در معماری فضاهای آموزشی کودکان کم ...  بیشتر
کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه
4. کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه

محمدجواد مهدوی نژاد؛ غزل رفالیان

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2011.61940

چکیده
  از دیرباز تا گذشته نه چندان دور، دانش ساختمان و فنون مربوط، این امکان را در اختیار قرار می داد که ساخت بنا به گونه ای یکپارچه آغاز شده، و به پیش رود. اما امروز این مهم با دشواری های بسیاری رو به رو است. پیچیدگی ...  بیشتر