کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-140

محمد علی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش


2. ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-31

گلرخ کوپایی؛ محمد نقی زاده؛ فرح حبیب


3. تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 8، شماره 13، دی 1396، صفحه 209-227

سید علی حسینی؛ یاسر قلی پور؛ اعظم مظفری