کلیدواژه‌ها = کیفیت‌های محیطی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت‌های محیطی در دروازه شهر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-22

کیومرث حبیبی؛ اسماعیل شیعه؛ مهدی سعیدی