تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی
1. تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 149-173

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.68586

چکیده
  فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی، درپی ایجاد توسعه پایدار در جمیع ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بافت است و از این ­رو، تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین اصول مورد تأکید فرآیند بازآفرینی ...  بیشتر
تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران)
2. تحلیل کیفیت باز آفرینی فضا عمومی شهری برمبنای رضایتمندی کاربران فضا (نمونه موردی میدان منیریه تهران)

احسان درستکار؛ حمید ماجدی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62015

چکیده
  باز آفرینی میدان به عنوان یک فضای عمومی می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. یکی از مسائل اصلی که در این میان وجود دارد، تغییر فضای بوجود آمده در میدان، به واسطه ی تخریب و اجرای عملیات عمرانی و بازآفرینی ...  بیشتر
همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری
3. همخوانی بازار ایرانی با اصول جدید معماری رنسانس شهری

فاطمه رجبی

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2011.61935

چکیده
  بازخوانی تجارب غرب در مرمت شهری این نکته را بر متخصصین امر روشن می کند که اینان همواره در یک روند رو به رشد، با اصلاح و بازنگری شیوه های گذشته خود، موجبات بهبود هرچه بیشتر فضاهای تاریخی را فراهم نموده ...  بیشتر