بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی از پروژه های مسکن اقشارکم درآمد (مورد پژوهشی: مسکن مهر قرقی (شهرک مهرگان))
1. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی سکونتی از پروژه های مسکن اقشارکم درآمد (مورد پژوهشی: مسکن مهر قرقی (شهرک مهرگان))

شیوا آجیلیان ممتاز؛ مجتبی رفیعیان؛ عارف آقا صفری

دوره 8، شماره 13 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 247-257

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62060

چکیده
  مسکن به منزله ی نیاز انسان، مقوله ای پیچیده معرّفی می شود و ابعاد متنوعی دارد. با وارد شدن به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل می شود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی اقشار ...  بیشتر
سنجش و ارزیابی تأثیرات ایجاد ابرپروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre
2. سنجش و ارزیابی تأثیرات ایجاد ابرپروژه شهری الماس شرق مشهد از دیدگاه نواحی سکونتی پیرامون با مدل Electre

مجتبی رفیعیان؛ سمیه پهلوان

دوره 6، شماره 9 ، بهار و تابستان 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.61999

چکیده
  در دهه اخیر در شهرها و کشورهای سطح جهان، شاهد سیاستهای سرمایه گذاری بزرگ مقیاس در فضای شهری هستیم. این سیاست ها ابتدا با نوسازی های دهه 1970 میلادی شکل گرفت که هدف آن نوسازی شهرها در سطح وسیع با تخریب مناطق ...  بیشتر
بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری
3. بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری

مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی؛ مسعود خادمی؛ روجا علی پور

دوره 3، شماره 4 ، دی 1391

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2013.61953

چکیده
  یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود ، کیفیت عرصه های عمومی شهری موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها ...  بیشتر