1- مقالات باید صرفاً از طریق سایت ارسال شوند. به مقالاتی که از طریق ایمیل یا به‌صورت چاپی به مجله ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- ارسال فایل اصل مقاله: این فایل شامل عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی(ابتدا به زبان فارسی و سپس به زبان انگلیسی) و متن اصل مقاله(با توجه به ساختار ارائه شده از جانب نشریه) می ­باشد. لازم به ذکر است در این فایل از ذکر نام نویسندگان چه در متن و چه به عنوان نام فایل، پرهیز شود. درغیر این صورت مقاله پذیرش نخواهد شد.

3- ارسال فایل اسامی نویسندگان: در این فایل موارد زیر درج شود(به زبان فارسی و انگلیسی)

  • عنوان مقاله
  • نام نویسندگان (از نویسندگان درخواست می‌شود حتماً شناسۀ ارکید داشته باشند و شناسۀ خود را به همراه مشخصات ارسال نمایند.)
  • اطلاعات مربوط به سمت، وابستگی سازمانی، رتبۀ علمی(راهنمای تنظیم افلیشن)
  • ایمیل تمامی نویسندگان
  • نشانی پستی، تلفن و اطلاعات تماس نویسندۀ مسئول مقاله
  • چنانچه مقاله استخراج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز باید درج شود.

4- ارسال فایل جداول و تصاویر

5- تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه نویسندگان

6- تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع

7- ارسال وضعیت همپوشانی مقاله با سایر پژوهش ها در سامانه همانندجوی ایرانداک

آدرس وبسایت:   https://tik.irandoc.ac.ir/

پس ازمراجعه به وبسایت فوق و انجام مراحل، در مرحله آخر موارد زیر را در بخش های خواسته شده، وارد نمایید(شناسه نشریه به حروف کوچک و بزرگ حساس است).

رایانامه سردبیر: isaujournal@gmail.com

شناسه نشریه: UbUvz