1- مقالات باید با نرم افزار Word در قطع A4 به صورت دو ستونی، کلمات فارسی با فونت ۱2 BNazanin و کلمات لاتین با فونت 10 Times New Roman ، تایپ شوند.

 

نام بخش

نام قلم

اندازه

عنوان مقاله

B Nazanin

18 B

نام و عنوان نویسندگان

B Nazanin

14 B

عنوان بخش

B Nazanin

12 B

عنوان زیر بخش

B Nazanin

11 B

متن چکیده

B Nazanin

12

متن مقاله

B Nazanin

12

زیرنویس شکل، نمودار و تصاویر

B Nazanin

10 B

سرتیتر جدول

B Nazanin

10 B

جدول

B Nazanin

10

ماخذ زیر جداول و تصاویر

B Nazanin

10 B

منابع و ماخذ فارسی

B Nazanin

10

قلم و فونت مورد استفاده در ترجمه انگلیسی

زیرنویس شکل، نمودار و تصاویر

Times New Roman

10

سرتیتر جدول

Times New Roman

10 B

جدول

Times New Roman

10

ماخذ زیر جداول و تصاویر

Times New Roman

10

منابع و ماخذ لاتین

Times New Roman

10

حاشیه و ستون های متن اصلی

فاصله بین خطوط

1

حاشیه کاغذ

بالا:1.7 / پائین: 2/ چپ و راست: 2.4

ستون ها

عرض ستون: 7.5/ فاصله دوستون: 1.27

تعداد سطر در هر صفحه

34 سطر

2- عنوان مقاله باید کمتر از 20 واژه باشد.

3-  چکیدۀ فارسی بیش از 300 کلمه نباشد(چکیده انگلیسی برگردان چکیده فارسی باشد).

4- واژگان کلیدی حداکثر 6 واژه باشد.

5- تعداد صفحات مقاله(بدون احتساب چکیده و منابع) حداکثر16 صفحه A4 و متن مقاله(بدون احتساب چکیده و منابع) از 7000 کلمه بیشتر نباشد.

6-نحوه تنظیم جداول به شرح زیر می باشد:

 •  جداول به زبان فارسی باید تنظیم گردند.
 • عناوین جداول با ذکر شماره در بالا و منابع(به روش APA) در پایین، ارائه شود.
 • در متن با ذکر شماره به همۀ جداول ارجاع داده شود.
 •  رعایت ضخامت قلم و فونت الزامی است.
 •  در صورتی که منبع خود نویسنده(گان) است، از ذکر منبع نگارنده(گان) خودداری شود.
 • علاوه بر ارائه جداول در متن مقاله، جداول به همراه شماره، شرح و منابع، دریک فایل جداگانه نیز، آماده شوند.

7- نحوه تنظیم تصاویر به شرح زیر می باشد:

 • تصاویر، نقشه ها، طرح ها و نمودارهابه زبان فارسی باید تنظیم گردند.
 • تصاویر، نقشه ها، طرح ­ها و نمودارها با ذکر شماره، توضیحات و ذکر منابع(به روش APA)در پایین ارائه شوند.
 •  عکسها، تصاویر و نمودارهای مقاله علاوه بر ذکر منبع، باید در ارتباط مستقیم با محتویات مقاله و اسنادی باشد که توسط نگارنده ارائه گردیده و تصاویر اضافی حذف خواهد شد.
 •  تصاویر، نقشه ها، طرح ها و نمودارها از لحاظ عنوان همه از نوع تصویر هستند و با عنوان تصویر شماره­گذاری میشوند.
 • در صورتی که منبع خود نویسنده(گان) است، از ذکر منبع نگارنده(گان) خودداری شود.
 •  در متن با ذکر شماره به همۀ تصاویر ارجاع داده شود.
 • در کنار محورهای نمودارها حتماً واحد یا توضیح مربوط مشخص شود.
 • کنار نقشه‌ها حتماً مقیاس (scale) آن‌ها درج شود.
 • تصاویر نباید از منابع غیر معتبر مانند وبلاگ یا سایت‌های غیرعلمی گرفته شده باشد.
 • علاوه بر ارائه تصاویر در متن مقاله، تصاویر به همراه شماره، شرح و منابع، باید با فرمت JPEG و حداقل رزولوشن 300dpi  دریک فایل جداگانه نیز، آماده شوند.

8- تمام منابع علمی ذکر شده باید در مقاله استفاده شده و بهطور کامل و صحیح به روش APAنوشته شوند. فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا تنظیم می گردد، ابتدا منابع فارسی، سپس منابع لاتین به روش APAارائه می گردد. در صورتی که از سایت های اینترنتی به عنوان منبع استفاده کرده اید باید ساعت و تاریخ دسترسی ذکر گردد. لازم به ذکر است منابع اینترنتی جزء منابع لاتین محسوب می شوند. ارجاع‌دهی و تنظیم منابع