در صورتی که مقالۀ ارسالی در ارزیابی اولیه و ارزیابی هیئت تحریریه مورد تأیید قرار بگیرد، این موضوع هم از طریق صفحۀ شخصی نویسنده در سایت مجله، و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده می‌رسد و مقاله وارد مرحلۀ داوری می‌شود. این موضوع نیز هم از طریق سایت مجله و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسندۀ مسئول می‌رسد(برای اطلاع از مراحل داوری به بخش فرایند داوری و برای اطلاع از هزینه ها به بخش هزینه های انتشار مقاله در زبانۀ اطلاعات نشریه مراجعه کنید).

مهم: در مقالاتی که در طی فرایند داوری نیازمند بازنگری(کلی یا جزئی) هستند، باید تغییرات خواسته شده به صورت هایلایت شده در متن مقاله  مشخص شده و به همراه آننامه پاسخ به داوران نیز تهیه گردد. این نامه به صورت جزء به جزء و مورد به مورد به اصلاحات ارائه شده از جانب داور، در مدت تعیین شده، پاسخ می­دهد. 

پس از پذیرش مقاله طی مکاتباتی که از جانب نشریه با نویسنده(گان) انجام خواهد شد، فایل­ها جهت ویراستاری و انتشار، ارسال و تائید می شوند. در این مرحله موارد زیر انجام خواهد شد:

  • نویسندگان به سایت شبکه مترجمین اشراق به آدرس https://eshraghtrans.com/fa  مراجعه کرده و  با ایجاد یک پروفایل کاربری در سایت شبکه مترجمین اشراق، فایل شامل چکیده مبسوط فارسی و تمامی نمودارها، تصاویر، جداول و عناوین آن ها را جهت ترجمه انگلیسی، آپلود می نمایند. پس از ترجمه، تقاضای صدور گواهی کرده و در نهایت تصویر گواهی را در پروفایل کاربری نشریه بارگذاری می نمایند.

مهم: چکیده مبسوط فارسی باید به گونه ای تنظیم شود که پس از ترجمه به زبان انگلیسی، تعداد واژگان بین 700 تا 1000 کلمه باشد. چکیده مبسوط باید شامل "مقدمه، بیان مسأله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری" باشد.

مهم: نویسندگان می­توانند ترجمه را خود انجام داده و جهت ادیت به شبکه مترجمین اشراق ارسال نمایند.

مهم: نویسندگان موظف می باشند موارد خواسته شده را در مدت زمان تعیین شده به نشریه ارسال نمایند. در غیر این صورت نشریه هیچ تعهدی در قبال چاپ مقاله نویسنده(گان) در  شماره جاری را نخواهد داشت.

مهم: با توجه به اینکه ممکن است ایمیل های ارسالی از جانب نشریه در Spam قرار بگیرند، لطفا حتما Spam خود را چک نمایید تا از تغییرات صورت گرفته در روندپذیرش، داوری و انتشار مقاله خود، مطلع شوید.