بررسی کیفیت کالبدی- فیزیکی بازشوهای ارسن امیر بازار تبریز با رویکرد زیبایی شناسی
1. بررسی کیفیت کالبدی- فیزیکی بازشوهای ارسن امیر بازار تبریز با رویکرد زیبایی شناسی

رحمت محمدزاده؛ الهام کاظمی؛ لیلا محبی

دوره 11، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 129-152

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.169105.1169

چکیده
  ارسن امیر یکی از مکان­ های قدیمی بازار تبریز و نشان دهنده هویت آن است. این مکان شامل: سرا امیر، تیمچه امیر شمالی، تیمچه امیر جنوبی، راسته امیر، دالان شرقی، دالان جنوب شرقی و دالان غربی است. بازشوهای این ...  بیشتر
ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز
2. ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز

رحمت محمدزاده؛ ناهید رضائی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62038

چکیده
  بدنبال تغییر و تحولات ایجاد شده در عرص ههای علمی و آموزشی و لزوم توجه به امر آموزش در فضاهای باز، طراحی محوطه های دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. با چنین درکی، بررسی سایت دانشگاه تبریز به دلیل ...  بیشتر
بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز
3. بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز

رحمت محمدزاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.62009

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی تطبیقی توسعه شبکه ارتباطی سنتی و جدید در بافت قدیم شهر تبریز می پردازد. اهمیت بحث بیشتر از آن رو است که شبکه های ارتباطی، علاوه بر آمد و شد شهروندان، به عنوان یک شاخص اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر