تبیین رابطه اختلاط کاربری و استرس شهری؛ نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران
تبیین رابطه اختلاط کاربری و استرس شهری؛ نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدر آباد

دوره 14، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 385-397

https://doi.org/10.30475/isau.2024.367384.2001

چکیده
  استرس شهری به عنوان عامل مهم ایجاد بیماری‌های جسمی و روانی در شهرها و اختلاط کاربری به عنوان یکی از اصول مهم شهرسازی، بسیار مهم بوده و لازم است برنامه‌ریزان و طراحان شهری در برنامه‌ها و طرح‌های خود ...  بیشتر
بررسی تحلیلی تجدیدحیات رودخانه‌های شهری به‌مثابه مکان عمومی پایدار و تبیین مدل مفهومی آن؛ نمونه موردی: بالقلی چای (اردبیل)، زاینده‌رود (اصفهان)، کارون (اهواز)، زرجوب (رشت)
بررسی تحلیلی تجدیدحیات رودخانه‌های شهری به‌مثابه مکان عمومی پایدار و تبیین مدل مفهومی آن؛ نمونه موردی: بالقلی چای (اردبیل)، زاینده‌رود (اصفهان)، کارون (اهواز)، زرجوب (رشت)

سید مجتبی صفدرنژاد؛ عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی بهزاد فر

دوره 13، شماره 2 ، دی 1401، ، صفحه 89-110

https://doi.org/10.30475/isau.2022.248179.1512

چکیده
  رودخانه‌های شهری، بر اثر توسعه شتابان شهرنشینی با چالش‌های فراوانی روبرو شده‌اند. رویکرد مؤخر «بازآفرینی شهری پایدار آبکنار» در پی احیای آنها در قالب «مکان‌های پایدار» در توازن با مقوله ...  بیشتر
ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)
ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)

غزاله گودرزی؛ مصطفی بهزاد فر؛ یوسفعلی زیاری

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.30475/isau.2021.231763.1423

چکیده
  در قرن حاضر در پی ظهور اندیشه‌های جدید شهرسازی، تفکر‌ها در ارتباط با ساخت و طراحی شهر‌ها به ماهیت پیچیده خود رجعت کرده و پارادایم‌های شهری نیز همواره انسان را به تفکر و تعمق دعوت کرده است. طراحی شهری ...  بیشتر
تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی
تحلیل تقاضای جریان پیاده، ضرورتی انکارناپذیر در برنامه ریزی جهت بازآفرینی بافت های تاریخی

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ ساجد راست بین

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 149-173

https://doi.org/10.30475/isau.2018.68586

چکیده
  فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی، درپی ایجاد توسعه پایدار در جمیع ابعاد کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بافت است و از این ­رو، تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین اصول مورد تأکید فرآیند بازآفرینی ...  بیشتر
نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی
نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی

اکبر عبداله زاده طرف؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی زاده

دوره 5، شماره 2 ، دی 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61993

چکیده
  هدف این نوشتار تبیین ارتباط بین نگرش به مقوله زندگی و باز نمود آن در محتوای شکل سکونت گاه های انسانی است. به طور کلی زندگی مسئله بنیادین گونه بشر است و هر پرسش و مسئله دیگر، از جمله محتوای شکل سکونت گاهی ...  بیشتر
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61974

چکیده
  توسعه شهری از جمله پدیده های مهم عصر حاضر تلقی می گردد. در سال های اخیر تمایل به طراحی شهری در فرایند توسعه شهری صرفا به عنوان یک نگرانی بصری (شکل و سبک) دیده شده است. این امر خود موجب کاهش توجه به ابعاد مهم ...  بیشتر
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)

مصطفی بهزادفر؛ روجا علی پور؛ مسعود خادمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61943

چکیده
  یکی از بحث های مهم کنونی حوزۀ طراحی شهری موضوع گونه شناسی فضاهای عمومی در شهر است. فضاهای عمومی در طراحی و برنامه ریزی شهری تحت عناوینی همچون «عرصه عمومی»، «فضای شهری»، «مکان عمومی» و ...  بیشتر