ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری
ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری

گلرخ کوپایی؛ محمد نقی زاده؛ فرح حبیب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-31

https://doi.org/10.30475/isau.2018.68576

چکیده
  گسترش شهرها و افزایش بی رویه وسایل نقلیه موجب شده که کودکان امکان استفاده ­ی بسیاری از فضاها و زمین‌های مناسب بازی را نداشته باشند؛ در حالی که فضاهای شهری به ویژه پارک­ های شهری می ­توانند بیشترین ...  بیشتر
نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی
نگرشی محتوایی به مقوله زندگی و ارتباط آن با شکل سکونت گاه های انسانی

اکبر عبداله زاده طرف؛ مصطفی بهزادفر؛ محمد نقی زاده

دوره 5، شماره 2 ، دی 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61993

چکیده
  هدف این نوشتار تبیین ارتباط بین نگرش به مقوله زندگی و باز نمود آن در محتوای شکل سکونت گاه های انسانی است. به طور کلی زندگی مسئله بنیادین گونه بشر است و هر پرسش و مسئله دیگر، از جمله محتوای شکل سکونت گاهی ...  بیشتر