بررسی رابطه بین هوش هیجانی جوانان و تمایل آنها نسبت به نمادهای شهری
بررسی رابطه بین هوش هیجانی جوانان و تمایل آنها نسبت به نمادهای شهری

نسیم نجفی ظریفی؛ ساناز لیتکوهی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 179-192

https://doi.org/10.30475/isau.2019.87947

چکیده
  نیاز انسان به نظم دادن و سازمان دهی زمان و مکان، او را به استفاده از نمادها سوق داده و تاریخ معماری بشر مملو از عناصر نمادینی است که مستقل یا در ارتباط با یک بنا یا مجموعه ای از بناها ظهور می کنند.المان ...  بیشتر
اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیر گذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس)
اختلافات فرهنگی، عاملی تأثیر گذار بر ترجیحات محیطی دانشجویان نسبت به فضای خوابگاه (نمونه موردی: ایران و قبرس)

شکوه شاکری اسکی؛ ساناز لیتکوهی

دوره 5، شماره 2 ، دی 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61992

چکیده
  با توجه به افزایش روزافزون مهاجرت دانشجویان برای ادامه تحصیل و حجم دانشجویانی که از خوابگاه ها استفاده می کنند، خوابگاه دیگر صرفاً محلی برای اقامت استراحت و خواب دانشجویان نیست بلکه می بایست شرایط رشد ...  بیشتر
بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان
بررسی رابطه بین سابقه تحصیلی دانشجویان معماری و قضاوت پروژه پایانی آنان

ساناز لیتکوهی

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61976

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش سابقه تحصیلی دانشجویان معماری در روند داوری طرح نهایی آنان می پردازد. ماهیت متفاوت رشته معماری نسبت به سایر رشته ها باعث می شود که معیارهایی که برای قضاوت طرحها در این رشته به کار ...  بیشتر