ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین
ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین

یوسف گرجی مهلبانی؛ علی اصغر مفرد بوشهری

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62042

چکیده
  امروزه با توجه به این که افراد درصد قابل توجهی از ساعات روز را در ساختمان ها و محیط های مصنوع می گذرانند، تأمین نور طبیعی در این فضاها ضروری است. از طرفی باید دقت شود تابش خورشید می تواند منجر به ورود گرما ...  بیشتر
روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری
روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری

یوسف گرجی مهلبانی؛ سیدجواد هاشمی فشارکی؛ مجتبی فرهمندیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62012

چکیده
  توسعه صنعتی و رشد روزافزون نیازها در جوامع انسانی، تنوع ساختمان ها و رشته های تخصصی مرتبط با معماری را نیز افزایش داده است. حجم بالای دانش میان رشته ای و تخصص های غیرمرتبط با معماری در ساختمان ها و مجموعه ...  بیشتر
تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها
تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها

یوسف گرجی مهلبانی؛ مژگان صالح آهنگر

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61975

چکیده
  بیمار به فردی اطلاق می شود که از ناراحتی یا اختلال روحی یا جسمی و یا هر دوی آنها رنج می برد. بیمارستانها و سایر مراکز درمانی به عنوان مکان هایی به شمار می روند که بیماران جهت تشخیص و درمان بیماری خود به ...  بیشتر
معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست
معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست

یوسف گرجی مهلبانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61928

چکیده
  مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار ...  بیشتر