تبیین محدوده مطلوب شدت روشنایی در فضاهای اداری شهر تهران
1. تبیین محدوده مطلوب شدت روشنایی در فضاهای اداری شهر تهران

مریم فخاری؛ ریما فیاض؛ مریم مهرآور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.195247.1263

چکیده
  آسایش بصری به‌ویژه در فضاهایی که فعالیت بصری در آن زیاد است، همواره برای معماران و طراحان روشنایی چالش‌برانگیز بوده است. این امر به‌خصوص در کلان‌شهرها و شهرهای با تراکم بالا، به دلیل سایه‌اندازی ساختمان‌های ...  بیشتر