تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان
تحلیل حضور نور در راسته و چهارسوق قیصریه بازار اصفهان

فدرا امینی بدر؛ مصطفی مختاباد امرئی؛ حمید ماجدی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 5-24

https://doi.org/10.30475/isau.2020.145349.1066

چکیده
  نور به عنوان فراگیرترین عنصرطبیعت، در تجربه مخاطب از فضا نقش مهمی را ایفا می­ نماید. یکی از جنبه­ های قدرتمند فضای معماری تاریخی ایران، به­ک ارگیری خردمندانه نور است. بهره ­برداری از نور روز در ...  بیشتر
تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری
تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62033

چکیده
  "نقد اثر معماری" با بررسی خود بنا آغاز میشود؛ اما خاستگاهش، در بنیانهای نظری معماری است. با دانستن این مهم که "نقد" و "نظریه"، دو مقوله مرتبطند، هدف نقد بهعنوان زیرمجموعه تئوری، تفسیر و ارزیابی آثار برمبنای ...  بیشتر