مطالعه تطبیقی زبان مشترک شعر و معماری درقرون هفتم تا نهم ه.ق در ایران (سبک معماری آذری و شعر سبک عراقی)
مطالعه تطبیقی زبان مشترک شعر و معماری درقرون هفتم تا نهم ه.ق در ایران (سبک معماری آذری و شعر سبک عراقی)

ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند؛ سیمون آیوازیان؛ سمیه شکاری

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 181-195

https://doi.org/10.30475/isau.2018.62056

چکیده
  قرن هفتم تا نهم ه.ق با توجه به حادثه مهم این دوره، یعنی حمله ویرانگر مغول، در تاریخ ایران بسیار با اهمیت است. در این دوره شاهد تغییرات فراوانی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری تحت تأثیر حاکمان مغول ...  بیشتر