فرامطالعه مطالعات مرتبط با ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای در ایران در بازه زمانی 1380-1398
1. فرامطالعه مطالعات مرتبط با ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای در ایران در بازه زمانی 1380-1398

ندا ملک زاده؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 37-57

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.165634.1158

چکیده
  از مجموعه مطالعات علمی و پژوهشی داخل کشور، پژوهشگران متعددی پیرامون حوزه «ساختار فضایی» به پژوهش و مطالعه پرداخته‌اند. استناد و استفاده از این مطالعات در عرصه نظریه‌پردازی و حوزه کاربردی برنامه‌ریزی ...  بیشتر