بررسی عملکرد گلخانه جبهه جنوبی بر میزان کاهش اتلاف حرارت در آپارتمانی در شهر شاهرود
1. بررسی عملکرد گلخانه جبهه جنوبی بر میزان کاهش اتلاف حرارت در آپارتمانی در شهر شاهرود

الهام سرکرده یی؛ محمودرضا ثقفی؛ فرشاد نصراللهی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 135-148

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.68585

چکیده
  صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی علاوه بر حفظ منابع تجدید ناپذیر، کاهش آلودگی های زیست محیطی را به همراه دارد. جلوگیری از هدر رفت گرما در دوره نیاز به گرمایش و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، از راهکارهای ...  بیشتر