تأثیر محدوده‌ی کالبدی مجموعه‌های مسکونی بر ترس از جرم ساکنان مطالعه موردی: مقایسه‌ی مجموعه‌های مسکونی محصور، محصور نمادین و غیرمحصور در شهرک اکباتان
تأثیر محدوده‌ی کالبدی مجموعه‌های مسکونی بر ترس از جرم ساکنان مطالعه موردی: مقایسه‌ی مجموعه‌های مسکونی محصور، محصور نمادین و غیرمحصور در شهرک اکباتان

محمد جلیلی؛ علیرضا عینی فر؛ رامین مدنی؛ بروس جاد

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 189-204

https://doi.org/10.30475/isau.2021.196767.1273

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محدوده کالبدی مجموعه‌های مسکونی بر ادراک ترس از جرم ساکنان آن‌ها می‌پردازد. مجموعه‌های مسکونی را بر اساس نوع محدوده آن‌ها، می‌توان به سه نوع مجموعه‌های مسکونی محصور، محصور ...  بیشتر
محله‌های محصور: پیدایش، گسترش، گونه‌ها و پیامدها
محله‌های محصور: پیدایش، گسترش، گونه‌ها و پیامدها

محمد جلیلی؛ علیرضا عینی فر؛ رامین مدنی؛ بروس جاد

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 249-267

https://doi.org/10.30475/isau.2020.228678.1401

چکیده
  از چهار دهه پیش تاکنون، ظهور و گسترش محله‌های مسکونی برنامه‌ریزی شده با محدوده‌های سخت و قابل کنترل، به نام محله‌های محصور، توجه نظریه‌پردازان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف را به خود جلب کرده است. رشد ...  بیشتر