مقایسه رویکرد دانشجویان کارشناسی رشته‌های مهندسی معماری و شهرسازی به «محله پایدار» (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)
مقایسه رویکرد دانشجویان کارشناسی رشته‌های مهندسی معماری و شهرسازی به «محله پایدار» (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

مریم روستا؛ سارا دانشمند

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 175-189

https://doi.org/10.30475/isau.2021.227360.1392

چکیده
  وسیع بودن حوزه مفهومی «پایداری» و ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، رویکردهای مختلفی به این مفهوم ایجاد نموده که بر اولویت‌بندی راهبردها در طرح‌ها و برنامه‌های معماری و شهرسازی ...  بیشتر
خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری
خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل شناسیِ شهری

سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا

دوره 3، شماره 1 ، دی 1391

https://doi.org/10.30475/isau.2013.61954

چکیده
  یکی از پرسش های مهم طراحان و برنامه ریزان شهری که پاسخ های آن، گاه، محل افتراق و اختلاف نظر اهالی این رشته ها بوده، این است که؛ شکل شهر چیست؟ وقتی از شکل یک شهر صحبت میکنیم، دقیقاً کدام اجزا و عناصر و ابعاد ...  بیشتر