خوانش جریان ها و عوامل موثر بر وضعیت آینده توسعه شهر ی دانش بنیان رقابت پذیر(نواحی-نوآور) کلانشهر تهران
خوانش جریان ها و عوامل موثر بر وضعیت آینده توسعه شهر ی دانش بنیان رقابت پذیر(نواحی-نوآور) کلانشهر تهران

الناز بهزادپور؛ محمدرضا فرزاد بهتاش؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1402

https://doi.org/10.30475/isau.2024.305667.1786

چکیده
  امروزه توسعه شهری دانش‌بنیان بعنوان ابزاری استراتژیک جهت دستیابی به شهردانش‌بنیان و افزایش رقابت‌پذیری شهری درنظر گرفته می‌شود. ادبیات نظری موجود نشان می‌دهد که مفهوم نوآوری به عنوان نیروی محرک ...  بیشتر
تبیین مفاهیم کلیدی شهر اسلامی در تفکر مدینه فاضله فارابی
تبیین مفاهیم کلیدی شهر اسلامی در تفکر مدینه فاضله فارابی

مرضیه الزهرا نصیرپور؛ محمد نقی زاده؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 125-141

https://doi.org/10.30475/isau.2022.256872.1579

چکیده
  باوجود مطالعات بسیار‌،‌ کمبود منابع جهت استواری پایه‌های نظری مفهوم «شهر اسلامی»‌،‌ همچنان مهم‌ترین معضل این بخش از دانش شهرسازی است‌.‌ بدین‌جهت‌،‌ بازخوانی و واکاوی آثار اندیشمندان بزرگ ...  بیشتر
ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ بهار عبداله

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61973

چکیده
  گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد ایران است که با توسعه ی کارکردهای ...  بیشتر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر

زهرا السادات سعیده زرآبادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61937

چکیده
  در شهرهای عصر حاضر که اجزای آن به طور مداوم افزوده شده و دستخوش تحولات متععدی قرار می گیرند، سازوکار انسجام شهر در تمامی وجوه اعم از اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیبایی شناختی با مشکلات عدیده ای رو به رو است. ...  بیشتر