سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی(مطالعه موردی: مسکن مهر کوهدشت)
سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی(مطالعه موردی: مسکن مهر کوهدشت)

محمدحسن یزدانی؛ لیلا گراوند؛ اصغر پاشازاده

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62023

چکیده
  یکی از عوامل کلیدی در برآورد میزان موفقیت طرح­ های مسکن در زمینه پایداری، سنجش میزان رضایت مندی مردمی است که در یک منطقه یا محله مسکونی زندگی می­ کنند. آخرین برنامه و طرح دولت در زمینه مسکن برای اقشارکم ...  بیشتر