سنجش میزان تأثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده 	(مورد پژوهی: مجتمع مسکونی گلدشت شیراز)
سنجش میزان تأثیر پوشش گیاهی بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی عابران پیاده (مورد پژوهی: مجتمع مسکونی گلدشت شیراز)

سینا کرمی راد؛ محمد علی آبادی؛ امین حبیبی؛ رزا وکیلی نژاد

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.30475/isau.2018.62074

چکیده
  در نیم‌قرن اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشور با افزایش جمعیت شهرنشین شاهد ساخت بی‌رویه مجتمع‌های مسکونی هستیم؛ که این مسئله افزایش دمای هوای مناطق شهری نسبت به حومه شهر و مناطق روستایی را به همراه ...  بیشتر