شناسایی گونه های انعطاف پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران
شناسایی گونه های انعطاف پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران

میترا غفوریان

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 63-73

https://doi.org/10.30475/isau.2018.68580

چکیده
  از میان طیف وسیع نیازهای خانواده ایرانی، آنچه به وضوح دیده می‌شود، نیازهایی است که در طول زمان دستخوش تغییر شده و خانواده را در صدد انطباق با شرایط جدید قرار می‌دهد. به منظور بالا بردن کیفیت های طراحی ...  بیشتر