شناسایی مؤلفه‌های معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: آپارتمان‌های شهر اردبیل)
1. شناسایی مؤلفه‌های معنای نماهای آپارتمان‌های مسکونی از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: آپارتمان‌های شهر اردبیل)

معصومه عالم راثی؛ قاسم مطلبی؛ منوچهر فروتن؛ سارا جلالیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2021.251831.1535

چکیده
  نما یکی از عناصر تأثیرگذار بر کیفیت بصری یک بنا می‌­باشد و شناخت اولیه هر فرد از بنا از این طریق صورت می‌گیرد. تا­ به حال ادراک معانی نماها بیشتر در حوزه شهرسازی مورد توجه قرار گرفته و معانی نماها ...  بیشتر