مدل‌یابی فرآیند ایده‌پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه‌‌شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن)
1. مدل‌یابی فرآیند ایده‌پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه‌‌شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن)

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 23-35

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.190202.1243

چکیده
  یکی از آسیب‌های معماری معاصر ایران تضعیف هویت و مولفه‌های آن مانند حس تعلق به مکان است که در نتیجه کم‌توجهی به ابعاد معناشناختی و خوانش اثر در ایده‌پردازی طراحی و آموزش ایجاد می‌شود.نشانه‌ها به عنوان ...  بیشتر
توسعه محیط های یادگیری: ارتقاء یادگیری
2. توسعه محیط های یادگیری: ارتقاء یادگیری

کریم مردمی؛ منصوره محسنی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.62011

چکیده
  حقیقت این است که آموزش و یادگیری فقط در مدرسه روی نمی دهد. بلکه دانش آموزان، از تعامل با محیط اطراف خود می آموزند. با قبول دیدگاه اکثر اندیشمندان، تعلیم و تربیت امری اجتماعی است و بسیاری از استعدادهای ...  بیشتر
حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری
3. حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری

علی نمازیان؛ فاطمه قارونی

دوره 4، شماره 1 ، آذر و دی 1392

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2014.61968

چکیده
  آیا معماران قادر هستند ساختمان هایی را طراحی کنند که کالبد آن به ارتقاء خلاقیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی و درونی افراد کمک کند؟ پاسخ به این سوال نیازمند درک صحیح عوامل تاثیرگذار بر موضوع، نظیرشناخت ...  بیشتر