جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری
1. جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری

فریبا البرزی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 95-111

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87948

چکیده
  نقش نور در تداعی معنا در فضاهای معماری قابل تأمل است و این مهم در معماری فضاهای مذهبی به ویژه مساجد به گونه ای درخور توجه تجلی یافته است. از دیرباز در بسیاری از مساجد و اماکن مذهبی توجه معماران و سازندگان ...  بیشتر
ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز (باغ گلستان تا چهارراه آبرسان)
2. ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز (باغ گلستان تا چهارراه آبرسان)

پریسا هاشم پور؛ فرزانه قلی زاده اورنگ

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62020

چکیده
  تجلی محوریت انسان در معماری، در ابنیه مختلف صور متفاوتی به خود می گیرد. بنای مسجد به عنوان محل عبادت با خدا، جایگاه انسان را در این محوریت تشدید نموده و نمودگاه وجوه وجودی او است. به همین منظور پارامتر ...  بیشتر