تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار(نمونه موردی :خانه های اعیانی تهران)
1. تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار(نمونه موردی :خانه های اعیانی تهران)

جهان دانش؛ خسرو موحد؛ ملیحه تقی پور

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1400، ، صفحه 291-310

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2021.283760.1696

چکیده
  اصل سلسله مراتب یکی از اصلی­‌ترین مفاهیم در معماری است. همچنین فضای سکونت از جمله عملکردهایی است که وجود اصل سلسله مراتب در آن بسیار ضروری است. با این حال در طول دوره‌­های مختلف و با گذشت زمان، نمود ...  بیشتر
قابلیت‌های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر
2. قابلیت‌های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر

حسین راعی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.212991.1329

چکیده
  براساس اسناد تاریخی و جغرافیای تاریخی، در دوره قاجار و در پهنه جغرافیای نیاسر مجتمع‌های زیستی به وجود آمدند که علاوه بر تأثیر بسزا در معیشت و زیست‌بوم در مقیاس خود پدیدآورنده فرهنگ اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر