نشانه شناسی معماری کویر با تاکید بر عناصر معماری و شهرسازی (مطالعه موردی شهر عقدا)
نشانه شناسی معماری کویر با تاکید بر عناصر معماری و شهرسازی (مطالعه موردی شهر عقدا)

جمال الدین سهیلی؛ فهیمه قراخانی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62024

چکیده
  امروزه توجه به مفهوم نشانه ها در شهر به عنوان یکی از دغدغه های نظریه پردازان شهری تبدیل شده است.به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت_استعاره و دلالت های تصریحی و تلویحی در ساختار ...  بیشتر
ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند
ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند

سارا رشتچیان؛ عطیه غلامپور؛ آزاده رزاق شعار؛ آنا باطبی؛ محبوبه سادات علوی؛ حسن صادقی نائینی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62000

چکیده
  برقراری ارتباطی پویا و هدفمند بین کاربر و محصول برای جلب رضایت و برقراری احساس خوشایندی از مهمترین فاکتورها در طراحی محصولات در دنیای امروز می باشد. ابزار برقراری این ارتباط شایسته واسطه های کاربری هستند ...  بیشتر
بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری
بازشناسی برخی نشانه ها در فضاهای شهری

عباس ترکاشوند؛ سحر مجیدی

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61971

چکیده
  نشانه، عنصر طبیعی یا مصنوعی است که به لحاظ شکل و عملکرد با محیط اطراف متفاوت بوده و جهت القای حس مکان و هدایت گری برای شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد. تقویت کردن این عناصر، به عنوان نمودِ کالبدی ارزش ...  بیشتر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر

زهرا السادات سعیده زرآبادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61937

چکیده
  در شهرهای عصر حاضر که اجزای آن به طور مداوم افزوده شده و دستخوش تحولات متععدی قرار می گیرند، سازوکار انسجام شهر در تمامی وجوه اعم از اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیبایی شناختی با مشکلات عدیده ای رو به رو است. ...  بیشتر
جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول
جستاری در استفاده از دیدگاه نشانه شناسی در طراحی محصول

صمد سامانیان؛ پردیس بهمنی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61923

چکیده
  به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها و دلالت های تصریحی و تلویحی در ساختار طراحی محصول، کمتر مورد توجه قرار گرفته و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. این مقاله ...  بیشتر