بررسی میزان رضایت‌مندی ساکنان از پروژه‌های مسکن مهر با تأکید بر ارزیابی مؤلفه­ های عینی 	(نمونه موردی: پروژه مسکن مهر قم)
1. بررسی میزان رضایت‌مندی ساکنان از پروژه‌های مسکن مهر با تأکید بر ارزیابی مؤلفه­ های عینی (نمونه موردی: پروژه مسکن مهر قم)

الهام ضابطیان؛ علی رضا صادقی؛ سمانه حسین آبادی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 173-184

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62073

چکیده
  در ایران با آغاز بکار دولت نهم و اعمال سیاست ­های توسعه مسکن اجتماعی، موضوع مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. با توجّه به سابقه بی­ مسکنی و بدمسکنی ساکنان مسکن مهر، این پژوهش به دنبال تحلیل رضایت نسبی ...  بیشتر
راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران
2. راهکارهای طراحانه تحقق پایداری اجتماعی در مسکن گروه کم درآمد در شهر تهران

هاشم هاشم نژاد؛ محسن فیضی؛ محمد رضایی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2016.62001

چکیده
  اگرچه پاسخ گویی به محدودیت های اقتصادی اولویت نخست پروژه های ساخت مسکن گروه کم درآمد شهری است، لیکن مشخصات فرهنگی خاص چنین مساکنی ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی، انسانی و فرهنگی شان را دوچندان می کند، مسئله ...  بیشتر