نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بحران انرژی یکی از جدی ترین دغدغه های امروز جهان بوده که بخش عمده ای از مصرف انرژی، در ساختمان ها است. یکی از بهترین و مقرون به صرفه ترین روش های دستیابی به آسایش حرارتی وکاهش مصرف انرژی، استفاده از تهویه طبیعی است که در شهر های پرجمعیت امروز غالباً امکان تهویه طبیعی از طریق پنجره ها به علت ورود آلودگی صوتی همراه با جریان هوا به درون ساختمان وجود ندارد. هدف این پژوهش دستیابی به راهکاری است که بتوان همزمان با استفاده از تهویه طبیعی و جریان هوا از محیط به درون بنا، از ورود آلودگی صوتی همراه هوا جلوگیری نمود. برای این منظور در ابتدا سامانه های ایستای تهویه طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف آنها با توجه به شرایط شهرنشینی امروزی بررسی شد. سپس سامانه های ایستا و پویای کنترل صوت بررسی و از ادغام این سامانه ها و با الهام از سامانه عملکردی مکانیکی صدا خفه کن اسلحه ها، نمونه ای از یک بازشو طراحی و سپس از طریق شبیه سازی با استفاده از نرم افزار های حرارتی و CFD مورد آزمایش قرار گرفت. با استفاده از تحلیل های مورد نظر، بازشویی طراحی شد که می تواند در حین عبور جریان هوا، مانع ورود آلودگی صوتی به درون ساختمان می شود. نمونه ای از این بازشو ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشات نشان داد که بازشو مورد نظر باعث کاهش شدت صوت جریان هوای ورودی به بنا، تا ۱۰ دسی بل می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reducing the entry of noise pollution through the openings into the building (opening design that eliminates the noise of the incoming air flow)

نویسندگان [English]

  • amir kalantari fard 1
  • Seyed abbas agha yazdanfar 2
  • mohsen faizi 3

1 Ph.D. Candidate in Architecture, , School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Associate Professor, School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Professor, School of Architecture and environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The energy crisis is one of the most serious concerns in the world today. A large portion of energy consumption is in buildings. One of the best and most cost-effective ways to achieve thermal comfort and reduce energy consumption is the use of natural ventilation, which in today's cities natural ventilation through windows due to noise pollution is not possible. The purpose of this study is to achieve a solution that can prevent the entry of noise pollution with the air while using natural ventilation and air flow from the environment into the building. For this purpose, passive natural ventilation systems were first analysed and their weaknesses were examined according to today's urban conditions. Then the passive and active sound control systems are examined and from the integration of these systems and inspiration from the mechanical functional system of the silencer of the weapons, a sample of an opening is designed and then through simulation using thermal software and CFD case Was tested. Using the desired analysis, an opening was designed that could prevent noise pollution from entering the building as airflow passed. An prototype was made and tested. Experiments showed that the designed opening reduces the acoustic intensity of the incoming air flow to the building, up to 10 decibels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural ventilation
  • thermal comfort
  • energy reduction
  • sound insulation
  • passive and active noise cancellation systems
  • silencer system