مقاله پژوهشی
کاربرد تکنیک چیدمان فضا برای مقایسه تطبیقی میان ساختار فضایی بافت‌های تاریخی و توسعه‌های جدید شهری (نمونه پژوهش: بافت تاریخی و شهرک فرهنگیان گرگان)
1. کاربرد تکنیک چیدمان فضا برای مقایسه تطبیقی میان ساختار فضایی بافت‌های تاریخی و توسعه‌های جدید شهری (نمونه پژوهش: بافت تاریخی و شهرک فرهنگیان گرگان)

محمدعلی طبرسا؛ رضا پاسیان خمری؛ سید محسن حسینی فوجردی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-16

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87930

چکیده
  ساختار فضایی شهرها نتیجه فرآیندهای مختلفی از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است. با تغییرات این فرآیندها شکل‌های جدیدی از ساختار فضایی پدید می‌آید. بدین‌سان مقایسه ساختار فضایی دوره‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر عوامل بلندمرتبه بر ارتقاء فرهنگ سکونتگاهی شهر شیراز با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف
2. تأثیر عوامل بلندمرتبه بر ارتقاء فرهنگ سکونتگاهی شهر شیراز با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف

هادی کشمیری؛ مهدی توکلی کازرونی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87931

چکیده
  امروزه تأمین مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای زیستی اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد. تهیه و تأمین مسکن به ویژه مسکن مناسب از این نظر که فراهم کننده آسایش و رفاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازشناسی تقابل‌های دوگانه‌ی فضایِ شهریِ جنسیتی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی - تحلیلی بر فضای عمومی در محلات سنتی
3. بازشناسی تقابل‌های دوگانه‌ی فضایِ شهریِ جنسیتی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی - تحلیلی بر فضای عمومی در محلات سنتی

مریم محمدی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-51

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87932

چکیده
  فضای عمومی شهری، باید عرصه­ای همه­شمول باشد. علی­رغم این موضوع، همواره مواردی وجود داشته که فضای شهری نتوانسته است به این مهم دست یابد. در این میان اگر زنان به­عنوان نمونه­ای از گروه­های اجتماعی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مؤلفه‌های «تصویر ذهنی ارزیابانه» شهروندان از دروازه قرآن شیراز و بافت پیرامون آن
4. تحلیل مؤلفه‌های «تصویر ذهنی ارزیابانه» شهروندان از دروازه قرآن شیراز و بافت پیرامون آن

علی اسدپور؛ هادی نیکونام نظامی؛ علیرضا امیدیان نیا

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87933

چکیده
  تصویر ذهنی ارزیابانه حاصل توسعه مفهوم تصویر ذهنی لینچ است که مؤلفه «معنا» را به نحوی به دو مؤلفه «هویت» و «ساختار» اضافه نموده و بدین ترتیب جنبه‌های احساسی را نیز در نظر می‌گیرد. پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست رویکرد ایرانی اسلامی در فرآیند تحلیل و ارتقا کیفیت نماهای شهری
5. کاربست رویکرد ایرانی اسلامی در فرآیند تحلیل و ارتقا کیفیت نماهای شهری

علیرضا صادقی؛ الهه سادات موسوی سروینه باغی؛ زهرا خدائی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87934

چکیده
  امروزه و با گسترش دانش طراحی شهری، بر لزوم توجّه به وجوه گوناگون کیفیت زندگی شهروندان تأکید شده و فرآیند طراحی شهری به عنوان ابزاری قدرتمند و منعطف جهت بهبود و ارتقای کیفیت محیط شناخته شده است. از جمله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی حس تعلق به مکان در بناهای مذهبی-تاریخی در راستای افزایش تعامل ساکنین محله با بنا (نمونه موردی: مسجد جامع اصفهان)
6. بررسی حس تعلق به مکان در بناهای مذهبی-تاریخی در راستای افزایش تعامل ساکنین محله با بنا (نمونه موردی: مسجد جامع اصفهان)

نسیم السادات نکویی زهرایی؛ کورش مومنی؛ کورش عطاریان

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87935

چکیده
  حس تعلق به مکان سطح بالاتری از حس مکان است که منجر به محیط‌های با کیفیت می‌شود و انسان خود را جزئی از آن می‌داند و به آن احترام می‌گذارد. حس تعلق در معماری برآیند سه عامل فرد، دیگران و محیط می‌باشد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش کیفیت محیطیِ سیستم مکان - رفتار تعاملی در اندام‌های گذارِ محیط‌های یادگیری کودکان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی محدوده شمال شرق تهران)
7. سنجش کیفیت محیطیِ سیستم مکان - رفتار تعاملی در اندام‌های گذارِ محیط‌های یادگیری کودکان (نمونه موردی: مدارس ابتدایی محدوده شمال شرق تهران)

مهسا دلشاد سیاهکلی؛ محمد رضا بمانیان؛ محمد جواد مهدوی نژاد

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-117

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87936

چکیده
  مطابق مطالعات صورت گرفته طراحی موفق فضاهای غیر رسمی (فضاهای گذار) به لحاظ کیفیت‌های محیطی در مدارس در تسهیل فعالیت های اختیاری و اجتماعی کاربران تأثیرگذار است و در صورت عدم وجود کیفیات لازم، الگوهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهش کاربرمحور در آتلیة معماری: تجربة کارگاه طراحی ارشد براساس الگوهای رفتار ـ محیط بومی
8. پژوهش کاربرمحور در آتلیة معماری: تجربة کارگاه طراحی ارشد براساس الگوهای رفتار ـ محیط بومی

سجاد دامیار؛ مسعود ناری قمی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-137

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87937

چکیده
  دوری طرّاحی از کاربر واقعی در دوران پس از مدرن و تلاش برای حلّ این معضل، در آموزش معماری منجر به روش­ها و رویکردهای نوینی در نیم قرن اخیر شده است که هرگز به جریان اصلی اموزش معماری تبدیل نشده­اند و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش خوانایی فضای باز بر ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)
9. نقش خوانایی فضای باز بر ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)

قاسم مطلبی؛ اسماعیل ضرغامی؛ پوریا سعادتی وقار

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87938

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر خوانایی فضای باز مجتمع­های مسکونی بر تعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، بواقع این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که، چه و چگونه رابطه­ای بین ابعاد کالبدی مقوله خوانایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
‌بهینه‌سازی فرم ستون‌های خرپایی با الهام از ساختار مارپیچ در استخوان
10. ‌بهینه‌سازی فرم ستون‌های خرپایی با الهام از ساختار مارپیچ در استخوان

زهرا ثابت قدم؛ بابک عالمی؛ امیر حسین صادقپور؛ علیرضا پاچناری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-168

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87939

چکیده
  طراحی فرم با عملکرد سازه‌ا‌ی بهینه همواره توجّه تعداد زیادی از متخصصین را به خود جلب کرده‌ است؛ در این زمینه، علم بایونیک (bionic) نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در موجودات زنده، استخوان‌ها، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تألیف راهنمای طراحی ساخت کالبد بازار، هم‌ساخت با الگوهای رفتار خرید و فروش کنشگران آن (نمونۀ موردی: ساخت کالبد بازار اعراب شهر اهواز)
11. تألیف راهنمای طراحی ساخت کالبد بازار، هم‌ساخت با الگوهای رفتار خرید و فروش کنشگران آن (نمونۀ موردی: ساخت کالبد بازار اعراب شهر اهواز)

حسین نورمحمدزاد؛ ثریا مکی نیری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-184

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87940

چکیده
  بازار اعراب شهر اهواز در مجاورت بازار مرکز شهر و در حاشیۀ رودخانۀ کارون قرار گرفته است. استفاده کنندگان و کاربران این بازار، غالباً اعراب شهر می­باشند. رفتارهای خرید و فروش آنان در این بازار با الگوهائی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت بسته‌بندی صنایع دستی ایران (مطالعه موردی: صنایع دستی اصفهان)
12. بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت بسته‌بندی صنایع دستی ایران (مطالعه موردی: صنایع دستی اصفهان)

سوسن سامانی فر؛ رضا افهمی؛ سید مسلم هاشمی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-194

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87941

چکیده
  فروش صنایع­دستی بخشی لاینفک از گردشگری و صادرات نامریی، در زمره جنبه ملموس فرهنگ یک کشور برای گردشگران خارجی محسوب می­شود و بسته­بندی آن به عنوان بیرونی­ترین و بارزترین وجه، به عنوان عاملی تعیین­کننده، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین زمینه‌ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه‌ریزی شهری
13. تبیین زمینه‌ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه‌ریزی شهری

ثمینه انصاری؛ پروین پرتوی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-216

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2019.87942

چکیده
  تاریخ شهرسازی قرن بیستم، مملو از نظریات و روش‌هایی است که به مفروضات هستی‌شناختی، شناخت‌شناختی و روش‌شناختی پارادایم اثبات‌گرایی (پوزیتیویستی) وابسته هستند؛ در واقع، برنامه‌ریزی شهری پیش از اواخر ...  بیشتر