مدیر مسئول


محسن فیضی استاد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

سردبیر


مصطفی بهزادفر استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


داراب دیبا استاد، دانشگاه آزاد اسلامی

معماری

  • darabdibagmail.com

اعضای هیات تحریریه


اصغر محمد مرادی استاد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

مرمت

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین معماریان استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

اعضای هیات تحریریه


محسن فیضی استاد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

اعضای هیات تحریریه


مصطفی بهزادفر استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ مظفر دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

اعضای هیات تحریریه


هاشم هاشم نژاد دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

اعضای هیات تحریریه


مهدی خاک زند دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

اعضای هیات تحریریه


یوسف گرجی مهلبانی استاد، دانشکده معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اعضای هیات تحریریه


حامد مظاهریان دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


فرشاد نوریان دانشیار، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا بمانیان استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پاملا کریمی دانشیار، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

هنر و معماری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایوب شریفی دانشیار، دانشگاه هیروشیما، ژاپن

طراحی و برنامه ریزی شهری پایدار

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رحمان آذری دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا.

معماری، طراحی شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد طالقانی دانشیار، دانشگاه لیدز، انگلستان

معماری منظر، معماری پایدار

اعضای هیات تحریریه بین المللی


احسان شریفی دانشیار، دانشگاه آدلاید، استرالیا

معماری- معماری پایدار

مدیر تحریریه


مهدی خاک زند دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

کارشناس نشریه


آناهیتا طبائیان کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری و شهرسازی

  • isaujournalgmail.com
  • 73228235