مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب
مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب

محمدرضا بابایی؛ حسین سلطان زاده؛ مسعود شریک زاده

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61942

چکیده
  بررسی مبانی نظری شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب موضوع این پژوهش می باشد. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که با بررسی مقایسه ای نگرش ها و دیدگاه ها پیرامون مفهوم شفافیت در دوره معاصر مبانی شکل گیری این ...  بیشتر
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)
پیش درآمدی بر گونه شناسی فضاهای همگانی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده محله ازگل)

مصطفی بهزادفر؛ روجا علی پور؛ مسعود خادمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61943

چکیده
  یکی از بحث های مهم کنونی حوزۀ طراحی شهری موضوع گونه شناسی فضاهای عمومی در شهر است. فضاهای عمومی در طراحی و برنامه ریزی شهری تحت عناوینی همچون «عرصه عمومی»، «فضای شهری»، «مکان عمومی» و ...  بیشتر
مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیۀ اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران)
مبانی اجتماعی- فرهنگی طراحی اشیاء در دوران اولیۀ اسلامی (نموه پژوهش: ظروف خانگی اول تا پنجم هجری ایران)

پردیس بهمنی؛ محمد تقی آشوری

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61944

چکیده
  در این مقاله سعی بر آن است تا نشان داده شود که اگرچه در دوران اولیه اسلامی در ایران شاهد حرکت های متقارن با نام های متفاوتی هستیم اما این مهم است که آن ها همگی با نام ایران برخاسته اند و شیوه زندگی یکسانی ...  بیشتر
نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری (مورد مطالعاتی: پارک های محلی)
نقش مشارکت کودکان در طراحی منظرهای شهری (مورد مطالعاتی: پارک های محلی)

سمر حقیقی بروجنی؛ محسن فیضی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61945

چکیده
  مشارکت کودکان در فرآیند طراحی و برنامه ریزی محیط ها ومنظرهای پایدار شهری در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این موضوع توانسته در حوزه مباحث نظری از جایگاه ممتازی برخوردار شود، اما در ...  بیشتر
ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان (در بوستان های شهر تهران(مناطق 1 و 6 و 19))
ارزیابی و ارزشیابی مواد سازنده مبلمان و تجهیزات فضای بازی کودکان (در بوستان های شهر تهران(مناطق 1 و 6 و 19))

حسن صادقی نائینی؛ سارا ابراهیمی؛ سید هاشم مسدد

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61946

چکیده
  به استناد بررسی های مختلفی که تاکنون به انجام رسیده است، شهرنشینی و به دنبال آن ارتباط کمتر کودکان با طبیعت، فرصت بازی کودکان در فضاهای باز شهری را کاهش داده است، از این روست که شهرداری ها موظفند زمین ...  بیشتر
به کارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی (در انتخاب مدیریت پروژه های عمرانی)
به کارگیری روش تصمیم گیری VIKOR با رویکرد فازی (در انتخاب مدیریت پروژه های عمرانی)

صفر فضلی؛ مهدی بلوکی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61947

چکیده
  انتخاب مدیران پروژه شایسته یک فاکتور کلیدی در موفقیت پروژه است. ماهیت انتخاب مدیر، یک مسئله چند شاخه پیچیده است که شامل معیارهای کیفی و کمی است که گاهی ممکن است باهم تناقض داشته باشند و یا اینکه مبهم باشند. ...  بیشتر
طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی
طراحی هویت مند سکونت گاه های انسانی "رویکردی کل نگر در ارتباط با سکونت"

حمید ماجدی؛ امیرحسین فهیمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61948

چکیده
  فقدان هویت در بافت های شهری، عدم توجه به فراهم نمودن کیفیت مناسب زندگیو تمرکز عاملین امر در پیشبرد جنبه های کمی و فیزیکی ساخت و ساز سکونتگاه ها از عواملی بوده که رضایت ساکنان را از اجزای طرح های شهری برآورد ...  بیشتر
جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی)
جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی)

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ مریم عظیمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61949

چکیده
  خیال از کلیدی ترین مفاهیم در حوزۀ علوم اسلامی و معرفت شناسی است، چنانکه در مطالعات ادیان و الهیات، در مسئله تجربه دینی و امر قدسی و در هنر به عنوان اصلی ترین عنصر در آفرینش اثر هنری، بدان پرداخته اند. در ...  بیشتر
حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین))
حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین))

سید عباس یزدانفر

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61950

چکیده
  امروزه توسعه و احیای کالبدی در قالب پروژه های مختلف ساختمانی اعم از ساختمان های جدید و یا پروژه های بازسازی، بهسازی و نوسازی در بافت های تاریخی در مناطق مختلف دنیا اجرا می شود. نحوه و میزان مشارکت مردم، ...  بیشتر