نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در دهه­های اخیر افزایش فزاینده جمعیت کره زمین و نیز تولید روز افزون دی اکسید کربن سبب افزایش میزان توجه و اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی خاصه در صنعت ساختمان شده است. از آنجا که بخش عمده اتلاف حرارتی پوسته ساختمان از طریق پنجره­ها صورت می­گیرد، کاهش میزان انتقال حرارت و عایق نمودن پنجره‌ها ضروری است. در پژوهش حاضر تاثیر انواع گازهای میانی در پنجره‌های دو و سه جداره بر میزان بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان اداری نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. اقلیم‌های مورد مطالعه شهرهای بوشهر و بندر عباس با اقلیم گرم و مرطوب، مشهد و تبریز با اقلیم سرد و شهرهای شیراز، یزد، اصفهان و تهران با آب و هوای گرم و خشک است. در هر یک از شهرها ساختمان اداری نمونه در 11 حالت با تغییر نوع گاز میانی پنجره‌ها، مورد سنجش قرار گرفته است. شبیه سازی­ها با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر نسخه 5.02.003 انجام شده و مجموع بار سرمایش و گرمایش سالانه در هر حالت محاسبه شده است. نتایج شبیه سازی­ها نشان می­دهد که استفاده از پنجره‌های دو و سه جداره سبب کاهش بار سرمایش و گرمایش می­شود. در تمامی شهرهای مورد مطالعه پنجره‌ی سه جداره با استفاده از هوا و گاز آرگون مناسب­ترین نوع پنجره  است.

کلیدواژه‌ها

-        Arıcı M, Karabay H (2015). Flow and heat transfer in double , triple and quadruple pane windows, Energy and Buildings, Vol. 86, pp. 394–402. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.10.043.

-        Cuce E, Riffat SB (2015). A state-of-the-art review on innovative glazing technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 41, pp. 695–714. http://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.084.

-        Cuevas C, Fissore A, Fonseca N (2010). Natural convection at an indoor glazing surface with different window blinds, Energy & Buildings, Vol. 42, No. 10, pp. 1685–1691. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.05.003.

-        Daqiqeh S, Shannigrahi S, Ramakrishna S (2017). A review of conventional , advanced , and smart glazing technologies and materials for improving indoor environment, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 159, pp. 26–51. http://doi.org/10.1016/j.solmat.2016.08.026.

-        DeForest N, Shehabi A, O’Donnell J, Garcia G, Greenblatt J, Lee ES, Milliron DJ (2015). United States energy and CO2 savings potential from deployment of near-infrared electrochromic window glazings, Building and Environment, Vol. 89, pp. 107–117. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.021.

-        Fernandes LL, Lee ES, Mcneil A, Jonsson JC, Nouidui T, Pang X, Hoffmann S (2015). Angular selective window systems : Assessment of technical potential for energy savings, Energy & Buildings, Vol. 90, pp. 188–206. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.10.010.

-        Granqvist CG (2014). Electrochromics for smart windows : Oxide-based thin fi lms and devices, Thin Solid Films, Vol. 564, pp. 1–38. http://doi.org/10.1016/j.tsf.2014.02.002.

-        Jonsson A, Roos A (2010). Visual and energy performance of switchable windows with antireflection coatings, Solar Energy, Vol. 84, No. 8, pp. 1370–1375. http://doi.org/10.1016/j.solener.2010.04.016.

-        Li C, Tan J, Chow T, Qiu Z (2015). Experimental and theoretical study on the effect of window films on building energy consumption, Energy & Buildings, Vol. 102, pp. 129–138. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.025.

-        Long L, Ye H (2014). How to be smart and energy efficient: A general discussion on thermochromic windows, Scientific Reports, Vol. 4, pp. 6427. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/srep06427.

-        Miskinis K, Dikavicius V, Bliudzius R, Banionis K (2015). Comparison of sound insulation of windows with double glass units, Applied Acoustics, Vol. 92, pp. 42–46. http://doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.01.007.

-        Mujeebu MA, Ashraf N, Alsuwayigh AH (2016). Effect of nano vacuum insulation panel and nanogel glazing on the energy performance of office building, Applied Energy, Vol. 173, pp. 141–151.

http://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.04.014

-        Nasrollahi F (2015). Office buildings energy efficient: energy efficiency with the architectural design, Berlin University.

-        Oleskowicz-popiel C, Sobczak M (2014). Effect of the roller blinds on heat losses through a double-glazing window during heating season in Central Europe, Energy & Buildings, Vol. 73, pp. 48–58. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.12.032.

-        Pe L (2008). A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Vol. 40, pp. 394–398. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007.

-        Pérez-Lombard L, Ortiz J, Pout C (2008). A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Vol. 40, No. 3, pp. 394–398. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007.

-        Piccolo A, Simone F (2015). Performance requirements for electrochromic smart window, Journal of Building Engineering, Vol. 3, pp. 94–103. http://doi.org/10.1016/j.jobe.2015.07.002.

-        Tuchinda C, Srivannaboon S, Lim HW (2006). Photoprotection by window glass, automobile glass, and sunglasses, pp. 845–854. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2005.11.1082.

-        Xamán J, Pérez-nucamendi C, Arce J, Hinojosa J, Álvarez G, Zavala-guillén I (2014). Thermal analysis for a double pane window with a solar control film for using in cold and warm climates, Energy & Buildings, Vol. 76, pp. 429–439. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.015.