ترجیحات زیبایی‌شناختی پُروخالی در جداره‌های با الگوی معماری سنتی (مطالعه موردی: خانه‌های تاریخی تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.30475/isau.2019.90965