نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی از دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه شهرسازی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان. ایران

3 گروه اقتصاد هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

بافت‌های تاریخی از مزیت‌های نسبی شهرهای کهن هستند که در رویکردهای رقابت‌پذیری شهری توانایی جذب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی را دارند؛ اما هنگامی این مزیت تبدیل به مزیت رقابتی می‌شود که برند مکان توانایی خلق تصویر یگانه ارزشمند را در ذهن ذی‌نفعان خود داشته باشد. هرگونه برنامه ریزی و طراحی در راستای ارتقا برند مکان، نیازمند شناسایی دقیق وضع موجود و ادراک ذی نفعان مکان است؛ در این میان تصویر ذهنی ذی‌نفعان داخلی مکان اعم از ساکنان، صاحبان کسب و کار و شهروندان بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا تا بافت شهری برای ذی‌نفعان داخلی خود نتواند ارزش‌آفرینی، خلق تصویر مثبت و رضایت خاطر ایجاد کند در جلب رضایت ذی نفع خارجی اعم از گردشگران و سرمایه‌گذاران نیز ناموفق است. از این رو این مطالعه با هدف بررسی برند درونی بافت‌ تاریخی شهر اصفهان با روش نظریۀ زمینه‌ای استراوس و کربین، تصویر ذهنی ذی‌نفعان داخلی پنج محله تاریخی جویباره، دردشت، جلفا، تخت فولاد و نقش جهان را مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا از دستاورد نتایج آن به شناخت عوامل شکل دهنده به ذهنیت ذی‌نفعان داخلی و وضعیت فعلی برند بافت دست یابد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که پدیده تصویر ذهنی بافت تاریخی شهر اصفهان از منظر ذی‌نفعان داخلی، متشکل از جذابیت‌های میراث ملموس و ناملموس فرهنگی، سازگاری اجتماعی در مقابل تعارض اجتماعی، گونه فعالیت‌های اقتصادی و تعامل اجتماعی است که عواملی مانند مسائل کالبدی، اجتماعی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر میزان تمایل به بافت در جنبه های مختلفی نظیر سکونت، سرمایه‌گذاری و بازدید و گذراندن اوقات فراغت در بافت اثر می‌گذارد؛ در برخی محله‌های تاریخی منجر به رکود اقتصادی، عدم سرزندگی اجتماعی و خروج سرمایه از بافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Image analysis of the internal brand of the historical fabric of Isfahan

نویسندگان [English]

  • hajar naseri isfahani 1
  • mahin nastaran 2
  • rasoul bidram 3

1 PhD in urban planning from Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

2 Associate professor, Department of Urban development, Faculty of Architecture and Urban Development, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Department of Art Economics, Faculty of Entrepreneurship in Art, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Statement of Problem: Historical fabrics are a comparative advantage of historical cities that can attract human and economic capitals in urban competitiveness approaches; But this advantage becomes a competitive advantage when the place brand can create a unique valuable image in the minds of its stakeholders; Among these, the mental image of the local stakeholders, including residents, business owners, and citizens, is very important; Because until the urban fabric cannot create value and create a positive image and satisfaction for its local stakeholders, it is also unsuccessful in attracting the satisfaction of foreign stakeholders, including tourists and investors.
Aim: Therefore, this study has been formed to investigate the internal brand of the historical fabric of Isfahan.
Question: What are the factors shaping the mentality of internal stakeholders in the historical context of Isfahan? And what is the current state of its brand image?
Methods: Based on the grounded theory of Strauss and Carbin, the mental image of local stakeholders was analyzed by conducting in-depth interviews with 245 people in five historical neighborhoods of Joybareh, Dardasht, Jolfa, Takht-e Folad, and Naghsh-e Jahan.
Conclusion: The results of this study indicated that the phenomenon of mental image of the historical fabric of Isfahan from the perspective of local stakeholders, consisting of the attractions of tangible and intangible cultural heritage, social adaptation in the face of social conflict, types of economic activities and social interaction that are affected by factors such as physical and social issues and affects the degree of desire for tissue in various aspects such as living, investing and visiting and spending leisure time in tissue; In some historic neighborhoods, it leads to economic stagnation, lack of social vitality, and capital outflows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental image
  • internal brand
  • local stakeholders
  • the historical fabric of Isfahan