کسب رتبه الف نشریه معماری و شهرسازی ایران در  ارزیابی سال ۱۴۰۱ وزارت علوم

بدینوسیله به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند که نشریه معماری و شهرسازی ایران در  ارزیابی سال ۱۴۰۱ وزارت علوم  رتبه الف را کسب کرده است. با تشکر از زحمات تمام ارکان نشریه در کسب این موفقیت، امید است بتوانیم در راه گسترش علم و دانش همچنان قدم های مثبتی را برداریم.